Divslāņu parketa konstrukcija - saplāksnis un OSB

Līdzīgi kā saplāksni arī OSB (orientēta skaidu plātne) būvniecības industrijā pielieto  plaši. OSB izmanto arī divslāņu grīdu segumu ražošanā, veidojot divslāņu parketu un dēļus.

Koka grīdas ir zināmas jau daudzus gadsimtus un savu popularitāti nezaudēs nekad.

Laiks strauji iet uz priekšu, attīstās arvien jaunas tehnoloģijas, apstrādes veidi un metodes. Inovācijas nemitīgi notiek arī koka grīdu segumu jomā. Ja kādreiz pieejams bija tikai pilna koka parkets vai dēļi, tad tagad lielu popularitāti ir ieguvuši daudzslāņu materiāli.

Šobrīd koka grīdām izmanto dažādas koka materiālu kombinācijas, nesošajos slāņos izmantojot saplāksni, MDF, OSB, skujkoku un lapu koku zāģmateriālus un dažādus citus materiālus. Katram no šiem materiāliem ir savas tehniskās īpašības.

Divslāņu parketa un dēļu jomā, lielāko popularitāti ir ieguvusi konstrukcija, kur virskārta ir kā ierasts no ozolkoka, bet pamatne ir bērza saplāksnis un OSB.

Kā zināms, bērza saplāksnis ir materiāls, kas tiek izgatavots, veicot koka plākšņu savstarpēju salīmēšanu. Tas ir izturīgs un stabils materiāls ar vienmērīgu tekstūru un augstu blīvumu, kas ir vidēji ap 700 kg/m³. Bērza saplāksni plaši izmanto mēbeļu ražošanā, paneļu veidošanā, nesošās grīdas konstrukcijās, kā arī ražojot daudzus citus būvniecības un dizaina elementus.

Līdzīgi kā saplāksni arī OSB (orientēta skaidu plātne) būvniecības industrijā pielieto  plaši. OSB izmanto arī divslāņu grīdu segumu ražošanā, veidojot divslāņu parketu un dēļus.

OSB plātnes tiek ražotas, izmantojot augstu temperatūru un spiedienu, savstarpēji sapresējot liela izmēra koka skaidas. OSB ir strukturāli stabils un izturīgs materiāls, tā blīvums ir vidēji ap 600 kg/m³, kas ir relatīvi nedaudz mazāk kā saplāksnim.

Mēs, Latvijā varam lepoties ar augsti attīstītu koka grīdu rūpniecību. Vadošais līderis divslāņu grīdu konstrukciju ražošanā ir SIA "Amber Wood". Rūpnīca izsenis ražo masīvkoka grīdas dēļus, parketu un grīdlīstes. Šobrīd lielākais akcents tiek likts uz divslāņu materiālu ražošanu, par nesošo pamatni izvēloties kvalitatīvu, mitrumizturīgu bērza saplāksni un OSB.

Augsti kvalificēts, eksportējošs uzņēmums, pirms veido jaunus produktus, veic padziļinātus pētījumus. Un tikai uz faktiem balstītiem, pozitīviem rezultātiem, veic plašas produkcijas ražošanu. Tieši šādi rīkojās arī SIA “Amber Wood”. Pirms uzsākt divslāņu parketa un dēļu ražošanu ar OSB pamatni, veica pētījumu, kuru izstrādāja SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”.

Pētījuma mērķis bija salīdzināt divas parketa konstrukcijas - ar nesošo bērza saplākšņa slāni (daudzslāņu parkets) un ar nesošo OSB (orientētu skaidu plātne) slāni piemērotību pielietojumam uz apsildāmām grīdām.

Lai iegūtu kvalitatīvu rezultātu, pētījuma metode tika izstrādāta, veidojot īpaši ekstrēmus apstākļus.

“Grīda sildīta desmit dienas ar temperatūru 39º C (10º C augstāka par pieļaujamo maksimālo temperatūru apsildāmajām koka grīdām, parasti no 27º C līdz 29º C). Telpas temperatūra robežās no 16º C līdz 20º C. Gaisa mitrums telpā 50% līdz 60%. Sekojoši noteikta virsmas temperatūra parketa virskārtai, mērītas dēļu deformācijas platumā un šķērsgriezumā (šķērsizliece), relatīvais koksnes mitrums virskārtai (koksnes virsmas mitrums).

Sekojoši pētījuma otrajā etapā veikta grīdas konstrukcijas stabilitātes pārbaude ekstrēmi mainīga gaisa mitruma apstākļos. Sākotnēji ilgstošā laika periodā uzturēts 100% gaisa mitrums pie izslēgtas siltās grīdas apsildes. Pēc tam veikta strauja siltās grīdas uzsildīšana un izturēšana paaugstinātā apsildes temperatūrā”.

Ar pilnu pētījuma atskaiti variet iepazīties šeit.

Pēc izstrādātā un apkopotā pētījuma, kā faktu var apgalvot un secināt:

1) “ Divslāņu parketa siltā grīda (ar OSB pamatni) ir tikai par 4 % mazāk efektīva salīdzinot ar daudzslāņu (ar bērza saplākšņa pamatni) silto grīdu. Normālos apstākļos temperatūra siltajai grīdai būtu jāpaaugstina tikai par 0,1 līdz 0,2 grādiem.

2) Dēļu deformācijas platumā abiem parketa veidiem ir praktiski vienādas. Te jāņem vērā, ka OSB materiāls izstrādājumā ir izmantots ar šķiedru novietojumu šķērsvirzienā. Tas nodrošina augstu produkta izmēru stabilitāti platumā. Praktiski pēc 10 dienām ekstrēmos sildīšanas apstākļos, kur temperatūra grīdai pastāvīgi bijusi ap 30 ºC, kopējā platuma izmaiņa 185 mm platam materiālam nepārsniedz maksimāli 0,2 mm. Secināms, ka abi materiāli ir piemēroti izmantošanai siltajām grīdām, skatoties no iespējamo platuma deformāciju, tas ir, spraugu starp dēļiem veidošanas aspekta.

3) Dēļu garenvirzienā deformācijas praktiski nav novērotas. Jāņem vērā, ka pētījuma gadījumā dēļi ir pielīmēti pie pamatnes tehnoloģiski pareizi atbilstoši līmes ražotāja norādījumiem. Pētījums nesniedz datus par iespējamām deformācijām, kuras varētu rasties, ja dēļi nav pielīmēti vai arī ir pielīmēti ar cita veida līmēm.

4) Dēļu šķērsizliece ir novērota līdz 0,3 mm. Daudzslāņu parketam novērota lielāka šķērsizliece kā divslāņu parketam. Visos gadījumos dēļa vidus ir centies pacelties no betona pamatnes. Bērza saplāksnim mainoties mitrumam ir ne vien lielāks deformāciju apmērs, bet arī lielāki sprieguma spēki izstrādājumā, jo koksnes slāņi darbojas katras atsevišķi perpendikulāri blakus slāņiem. Lielākie spriegumu spēki bērza saplāksni izskaidro lielākās šķērsvirziena deformācijas. Nekvalitatīva saplākšņa gadījumā šādi spriegumi var izraisīt delamināciju, jeb atslāņošanos, šādā gadījumā parkets tiks neatgriezeniski bojāts.

5) Pēc vienas nedēļas paraugu izturēšanas pie izslēgtas grīdas apsildes gaisa mitrumā no 90% līdz 100% apstākļos, kad uz grīdas virsmas sasniegts rasas punkts un veidojās kondensāts, nav novērota delaminācija vai būtiskas šķērsvirziena deformācijas. Atkārtoti ieslēdzot grīdas apsildi un samazinot gaisa mitrumu novērota pastiprināta spraugu veidošanās starp atsevišķiem grīdas dēļiem. Redzams ka materiālā ir izveidojušās saīsinājuma deformācijas, kuras ir neatgriezeniskas. Tas saistīts ar palielinātiem spiedes spriegumiem virskārtas mitrināšanas laikā. Šo spriegumu izraisītās deformācijas ir pārsniegušas materiāla elastīgo deformāciju robežu. Starp atsevišķiem dēļiem novērotas spraugas līdz 0,5 mm, tas ir aptuveni 0,3 % no materiāla platuma pirms eksperimenta sākuma”.


Mums, Grīdas parkets, ir izveidojusies lieliska sadarbība ar SIA Amber Wood, un ar lepnumu prezentējam mūsu klientiem kvalitatīvos preču zīmes Stalgen produktus,  tagad arī ar OSB pamatnes konstrukciju.


Back to blog

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.